De PKN Gereformeerde Kerk in Waarder was voor een Werelddiaconaat en de jaarlijkse scholendienst zondagmorgen 2 februari volledig gevuld met de kinderen van de Christelijke Basisschool De Wegwijzer uit Driebruggen en hun familie. Allen werden hartelijk welkom geheten door Ds. Jeroen de Jong. Voor deze dienst was door de leerkrachten van de verschillende groepen samen met de leerlingen in de voorafgaande week al het één en ander voorbereid en dat was zondagmorgen in de kerk terug te zien door verschillende werkstukjes welke waren opgehangen en ingestudeerde liedjes en een sketch.
Met als thema -Wat is echt geluk?- is er voorgelezen uit Matteüs 5:1-12. Vanwege het feit dat het zondag ook Werelddiaconaat was kwam, met bijpassend verhaal door Ds. Jeroen, ook Rainbow de duif verrassend voor alle aanwezigen boven uit de kerkzaal aangevlogen. Gedurende de dienst is er volop gezongen door en samen met “De Band“, het bekende huis ensemble van de kerk, en met de begeleiding van Henk Treur op het orgel van de kerk. Na afloop van de dienst stond in “De Schouw“ de koffie, thee en limonade klaar en kon er nog even gezellig worden nagepraat over deze bijzondere samenkomst.    (51 foto's)

Terug naar Menu