Na eerder in de voorgaande weken in hun eigen school de theorielessen en het examen voor verkeer te hebben volbracht, was maandagmorgen 19 april het moment om al het geleerde ook in de praktijk te tonen. In een door de drie scholen in Driebruggen en Waarder, De Wegwijzer, De Lelie en de Prins Willem-Alexanderschool, gezamenlijk georganiseerd praktijkexamen konden de leerlingen het geleerde op een uitgezette route door Driebruggen tonen. De verkeerslessen en het daaraan gekoppelde verkeersexamen worden normaal jaarlijks op de scholen in groep 7 gedaan maar door omstandigheden kon dit op De Wegwijzer in 2020 niet worden uitgevoerd. Om die reden deden van De Wegwijzer zowel de groep 7 en groep 8 leerlingen mee. Vorig jaar werd het praktijkexamen gehouden op een uitgezette route in en door Waarder, dit jaar gebeurde het in en door Driebruggen met de school De Wegwijzer als vertrek- en eindpunt. Voordat elke examenkandidaat met zijn of haar fiets mocht vertrekken werd deze eerst door één van onze BOA’s aan een controle onderworpen en als alles, zoals de bel en remmen, in orde was mocht er, voorzien van een OK-sticker, worden vertrokken. Gelukkig bleken alle fietsen pico bello in orde. Het was een uitdagende en best wel lastige route met veel verschillende situaties, maar de lessen hebben duidelijk een goede uitwerking gehad want alle 59 hebben zowel hun eerdere theorie- en ook dit praktijkexamen met goed gevolg weten te volbrengen.    (57 foto's)

Terug naar Menu