Op 15 juni 1971 ging, in aanwezigheid van burgemeester Groenenberg, de eerste paal voor de bouw van Kerverland in de grond.
(5 historische foto's)


Een volledig willekeurige greep uit de vele foto's welke tijdens het bestaan van Kerverland zijn gemaakt.
Verschillende situaties en activiteiten, binnen en buiten en in een eveneens willekeurige volgorde.
(91 foto's)


In de periode vanaf 2015, nadat er niet langer bewoners aanwezig waren, is het eens zo fraai aanblikkende Kerverland leeg komen te staan en in verval geraakt.
(70 foto's)


Het plan zoals het in het begin van 2017 in de krant (Kijk op Bodegraven-Reeuwijk) en
aan de inwoners van Waarder werd gepresenteerd.
(2 afbeeldingen)


Medio februari 2018 zijn enkele, als maanmannetjes vermomde speurneuzen, bezig geweest met het zoeken naar, en het eventueel verwijderen van, mogelijk aanwezig asbest.
(13 foto's)

Volgend op de dagen waarin de asbest-sanering had plaatsgevonden kon het leegstaande Kerverland dinsdagavond 20 februari nog eenmaal een nuttige functie vervullen als toneel van een grote brandweer- en EHBO-oefening. Aan het brandweergedeelte van deze oefening werd deelgenomen door drie korpsen uit onze regio, t.w. Haastrecht, Nieuwerbrug en Driebruggen-Waarder.
(39 foto's)

Nadat, middels een brief van de Woningbouwvereniging Reeuwijk, de omwonenden op de hoogte waren gebracht dat er vrijdag 12 oktober zou worden begonnen met de sloopwerkzaamheden, zijn er zaterdag 13 oktober door een derde partij nog een voorraadje dakpannen verwijderd. Maandag 15 oktober is de Fa. Gebr. Olieman BV met de feitelijke sloop van de gebouwen begonnen.
(99 foto's)

Uit 'stof' ontstaan en in week 47 van 2018 tot 'stof' wedergekeerd   ---   'Ashes to Ashes - Dust to Dust'
De grote brokken en overblijfselen van het gesneuvelde Kerverland werden, met indrukwekkende kracht,
vermalen tot fijne korreltjes.
(35 foto's)

  Terug naar vorig menu