Zoals al jaren vertrouwd kwam de boot van Sinterklaas ook dit jaar weer aan over de Wiericke en legde aan aan de kant van de Beatrixkade. Opgewacht door een heel grote schare kinderen met familie en vrienden. Ook de burgemeester was weer aanwezig om deze belangrijke en grote kindervriend hartelijk welkom te heten, maar wat een schokkende ontdekking was het toen bleek dat op het schip alleen de Pieten aanwezig waren. De Sint ontbrak want hij had om de één of andere reden net het vertrek van het schip gemist. Maar gelukkig was daar toch de hulp van onze onmisbare boeren en die hebben er, met een optocht van enkele trekkers en een shovel, voor kunnen zorgen dat Sinterklaas toch nog op tijd in Driebruggen kon aankomen. Dus alsnog een hartelijk welkom door de burgemeester en een feestelijke ontvangst door de dansgroep op het naast de brug gelegen parkeerterrein van Kiela. Voorafgegaan door muziekvereniging OBK volgede een muzikale rondgang in een mooie open auto door het dorp. Onderweg naar dorpshuis Custwijc werd door de Sint nog een bezoekje gebracht aan de supermarkt, de snackbar en de slagerij. Het korte stukje naar het dorpshuis werd lopend afgelegd. Eenmaal in de pas vernieuwde zaal van Custwijc volgde er een groot feest. De winnaars van de eerder gehouden teken- en kleurwedstrijd kregen een prijs en werd er gezongen voor de Sint. Een goochelaar en buikspreker zorgde voor veel hilariteit en als afsluiting kon er worden gedanst op muziek van DJ Theo. Bij het naar huis gaan kregen alle kinderen bij de uitgang nog een kadootje wat Sinterklaas voor hen had meegebracht.
(171 foto's   ± 14 min)

Terug > Menu