Op 4 mei zijn voor de herdenking van de gevallenen en eerbetuiging aan Hendrik Verhoog op de begraafplaats in Waarder enkele honderden mensen bijeengekomen. De verzameling vond plaats op het plein voor de Hervormde Kerk in het centrum van het dorp. Opmerkelijk en tegelijk indrukwekkend was het feit dat hierbij veel scholieren en overige jongeren aanwezig waren. In gang gezet door het luiden van de klok vertrok de stille tocht, voorafgegaan door een afdeling van OBK, via de Molendijk, naar het door de PWAschool geadopteerde en zorgvuldig onderhouden monument op de algemene begraafplaats. Even voor acht uur werd daar de Last Post geblazen, gevolgd door twee minuten stilte en het zingen van de coupletten 1 en 6 van ons volkslied. Hierna sprak wethouder Kees Oskam namens het college van B & W enkele toepasselijk woorden en volgde de bloem- en kranslegging door de familie Verhoog, een vertegenwoordiging namens de gemeente, de drie scholen en de beide Oranjeverenigingen van Waarder en Driebruggen. Namens de PWAschool werd door Rayan een een bijzonder gedicht voorgedragen. Uit naam van het comité Herdenking gevallenen Waarder-Driebruggen sprak Arie van Eijk enkele woorden van dank en werd de plechtigheid afgesloten met een defilé van de vele aanwezigen langs het monument.
(25 foto's)

Terug naar Menu