Even voor half acht in de avond verzamelde zich een grote groep op het plein voor de Hervormde Kerk in Waarder. Jonge en oudere dorpsinwoners, schoolkinderen en leiding van de drie scholen in Driebruggen en Waarder, vertegenwoordigingen van de Oranjeverenigingen en wethouder Kees Oskam namens de gemeente. Er was ook nu weer een opvallend groot aantal jongeren voor en bij deze plechtigheid aanwezig. Om half acht zette de stoet zich onder het luiden van de kerkklok en voorafgegaan door de grote trom van OBK in beweging richting het monument op de begraafplaats. Nadat iedereen was aangekomen en zich had opgesteld werd de plechtigheid geopend door Arie van Eijk als lid van het comité Herdenking gevallenen Waarder/Driebruggen. Door OBK werd de ‘Last Post’ geblazen gevolgd door twee minuten stilte, waarna de verzen 1 en 6 van het Wilhelmus werden gezongen. Na de woorden van wethouder Kees Oskam, die daarin uitgebreid inging en benadrukte wat het voorrecht om vrijheid te mogen hebben en beleven betekend, volgde verschillende kransleggingen. Eerst door de familie Verhoog, gevolgd door leerlingen van De Wegwijzer en wethouder Oskam namens B&W, de beide scholen De Lelie en Prins Willem-Alexanderschool gevolgd door de Oranjeverenigingen van Waarder en Driebruggen. Na een dankwoord van het comité volgde een defilé van de aanwezigen langs het monument en werden aan de voet witte rozen neergelegd.     (29 foto's)

Terug naar Menu