Vooraf gegaan door een afvaardiging van OBK vertrok een groep van meer dan tweehonderd betrokkenen vanaf het plein voor de Hervormde Kerk in Waarder in een stille tocht naar het herdenkingsmonument op de begraafplaats. Alle leeftijden dorpsinwoners, schoolkinderen en leiding van de scholen in Driebruggen en Waarder, vertegenwoordigingen van de Oranjeverenigingen en wethouder Kees Oskam als vertegenwoordiger van burgemeester en wethouders. Wat ook nu bijzonder opviel was het grote aantal jongeren bij deze herdenking. Door OBK werd de ‘Last Post’ geblazen gevolgd door twee minuten stilte en het zingen van de verzen 1 en 6 van het Wilhelmus. Na de woorden van wethouder Kees Oskam, die daarin o.m. verwijzend naar de situatie in de Oekraine, benadrukte wat het voorrecht om vrijheid te mogen hebben en beleven betekend, volgde de kransleggingen. Eerst door de familie Verhoog, gevolgd door wethouder Oskam namens B&W, de drie scholen en de Oranjeverenigingen van Waarder en Driebruggen. Na een dankwoord van het comité volgde een defilé van de aanwezigen langs het monument en werden aan de voet witte rozen neergelegd.    (53 foto's)

Terug > Menu