Donderdag 4 mei, even voor half acht in de avond, verzamelde zich een grote groep, naar schatting zo'n 400 personen, op het plein voor de Ned. Hervormde Kerk in Waarder. Jonge en oudere dorpsinwoners, veel schoolkinderen van de scholen in Waarder en Driebruggen, vertegenwoordigingen van de Oranjeverenigingen en burgemeester Michiel Grauss met zijn echtgenote. Opvallend was het grote aantal jongeren dat bij deze plechtigheid aanwezig was. Om half acht precies zette de stoet zich onder het luiden van de kerkklok en voorafgegaan door de grote trom van OBK in beweging richting het monument voor Hendrik Verhoog op de begraafplaats. Nadat iedereen was aangekomen en een plekje had gevonden werd de plechtigheid geopend door Gijspiet van Os als lid van het comité Herdenking gevallenen Waarder/Driebruggen.
19.58 uur werd door OBK de ‘Last Post’ geblazen gevolgd door twee minuten stilte, waarna de verzen 1 en 6 van het Wilhelmus werden gezongen. Na de inleidende woorden van Gijspiet van Os, was het woord aan de burgemeester die benadrukte wat het voorrecht om vrijheid te mogen hebben en beleven betekend. Zeker in het licht van de recente ontwikkelingen in de Oekraïne. Daarna volgden een gedicht voorgelezen door Marjolein Oskam uit Driebruggen en de verschillende kransleggingen. Eerst door de familie Verhoog, gevolgd de burgemeester samen met leerlingen van De Lelie namens de gemeente, daarna de scholen De Wegwijzer en Prins Willem-Alexanderschool en de beide Oranjeverenigingen uit Waarder en Driebruggen. Na een dankwoord van het comité volgde een defilé van de aanwezigen langs het monument en werden aan de voet daarvan nog witte rozen neergelegd.
(62 foto's)

Terug naar Menu