Zaterdagavond 4 mei verzamelde zich, ondanks de regen, enkele honderden personen, jong en oud(er), op het erf voor de Ned. Hervormde Kerk in Waarder. Dorpsinwoners en veel leerlingen van de scholen in Waarder en Driebruggen, vertegenwoordigingen van de beide Oranjeverenigingen en wethouder Dirk-Jan Knol als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur. Zeker opvallend was het niet geringe aantal jongeren dat bij deze plechtigheid aanwezig was. Om half acht zette de stoet zich onder het luiden van de kerkklok en voorafgegaan door een vertegenwoordiging van van OBK met grote trom, in beweging richting de begraafplaats en het monument voor Hendrik Verhoog. Nadat allen van de lange stoet waren aangekomen en een plekje had gevonden werd de plechtigheid begonnen met openingswoorden van Kees Oskam als lid van het comité 'Herdenking gevallenen Waarder/Driebruggen'. 
19.58 uur werd door OBK de ‘Last Post’ geblazen gevolgd door twee minuten stilte, waarna door de aanwezigen de verzen 1 en 6 van het Wilhelmus werden gezongen. Wethouder Dirk-Jan Knol benadrukte in zijn woorden onder meer dat vrede en vrijheid een voorrecht zijn om te mogen hebben en beleven maar dat dit niet vanzelf komt. Zijn woorden werden gevolgd door de verschillende krans- en bloemleggingen. Eerst door de familie Verhoog, daarna door wethouder Knol namens de gemeente samen met twee scholieren, gevolgd door de gezamenlijke basisscholen en de beide Oranjeverenigingen uit Waarder en Driebruggen, waarna door een leerling een gedicht werd voorgelezen. Na dankwoorden, uitgesproken door Kees Oskam namens het comité, volgde het defilé van de aanwezigen en werden aan de voet van het monument door hen vele witte rozen neergelegd.  (46 foto's)

Terug naar Menu